Hej! Sänder några bilder på...
1/ Yster vårbäck ner mot älven.
2/ Ett annorlunda sätt att bli av med den sista isen.

1/ 
2/ 

Hälsningar
Mainy