Rapport från styrelsen

Referat från styrelsemöte den 18 oktober

Vid Byalagets styrelsemöte, planerades att den sedvanliga Julgröten äts fredagen den 15 december kl. 18.00.
Söndag 3:e advent, den 17 december blir det traditionsenlig julbön i Bygården.


Rapport: Sotaren har besiktat, provtryckt skorstenen och efter den behövs en mindre reparation, därefter är det möjligt att installera en braskamin i stora salen.
Bidrag till den söks via Bygdegårdarnas Riksförbund, Boverket. En förutsättning för bidraget är att kommunen beviljar, garanterar ett anslag på 30% av kostnaden.

Boverket bidrar då med 50%. En offert har intagits om leverans och installation av kamin som lämnar 11-12 kW. Tillsammans med en del kringkostnader skulle kostnaden uppgå till 36 400 SEK. Kommunen har lovat att bidra med 10 920 SEK. Pengar beviljas under våren och därefter kommer installation att ske, våren-sommaren 2007.

 

Styrelsen träffas nästa gång i mitten av januari.

 

För styrelsen, Gillis Gustafsson, Gulsele och Skänninge

 


Stötta Gulsele Byalag och dess byar
(föreningens officiella namn) genom att bli medlem i föreningen,
sätt in årsavgift _____:- skr på PlusGiro nr: ______-_
 

Skänk en gåva till underhåll av Byagården eller för skapande av
kommande arrangemang, aktiviteter, program på PlusGiro nr: ______-_

Märk talongen med ditt namn och adress och vad inbetalningen avser.
Önskas bekräftelse på inbetalning via brev tillkommer 15:- skr.
 

HEM