Kulturbärare - Nicke Sjödin


Kultur, ja dä ä å odel.

Å dä ä ingenting

jäg ha hitte på utan

dä ä dagens renaste sanning.

Jäg läs ä här i’n bok,

å dä va’n bra bok

för hon hete Bra Böcker.

*

Å odel ha jäg gjort

i åll min ti,

kôrpen

å flåhacka

å gräfta

å spadda.

*

Tidigt på mörna

för dä meste,

för jäg gatt ju gå hit i

flytte på ärbete

på dägarn.

*

Sä jäg va nog mest kulturell

tidigt på måran.

*

Kvadrat för kvadrat

bröt jäg opp,

rotbena å sten

i särskilt e högar,

bränne å högg,

lucker å grov.

*

Å tell slut

hadd jäg fott opp

‘n bit

som va sä pass stor

att jäg kônne så

na gnävara korn.

*

Om höst’n

feck jäg fem kornbanna

tå’n dänn fläcken.

Dom tôrke jäg här i stegan

som va ritte opp

mot stugern

jäg hadd bôggd.

*

Å mens banna tôrke

gjorl jäg e såltkar

som jäg skull ha sålte däri

då jäg åt gröt’n borti mjåle

tå korne

jäg hadd fott

tå’n dänn kulturn.

*

Sen fortsätte jäg

å odel mer

å mer å mer,

sä dä rack bå åt käringa

å kvadda.

*

Dom vax opp

å for åt Stockholm,

feck ärbete på’n gôttfabrik

å stog där Dajmen komme ut

hele dägarn,

å häri breva skriv domåt mäg

att dom trivs

för dä ä sä stort e

kulturutbud

ne i Stockholm.

*

Hadd int jäg odel

sä förbannat

sä hadd dom nog int hadd rå

å fära dit.

Då hadd dom nog

stärne himme

å hjålpt mäg å odel.

*

Dä va kulturn min

som drev iväg dom.

Sä kulturn

han ä som han ä

– n jävla drivkraft.

*

Nicke Sjödin
 

Ur: http://www.kulturtorget.nu/pdf/kgsv061212.pdf

Finns inte sidomenyer? Gå till startsidan HÄR!