Upp till bevis!!!

Det sägs att endast de med IQ över 120 kan lösa följande problem.... :) Om vi utgår från att:


2 + 3 = 10
7 + 2 = 63
6 + 5 = 66
8 + 4 = 96

Hur mycket är?

9 + 7 = ????

Endast det rätta numret kan öppna den bifogade filen. (Filen här!) Sänd tillbaka listan när du klarat uppgiften så kommer du med!
Om du lyckas, skriv in ditt namn och spara filen sedan kan du skicka vidare den till andra smarta människor :-)

Lycka till!