Telefonsamtal och mejl från Gunilla Tjernberg (m) 071118 kl 13.25, där hon rapporterar. Moderaternas partigrupp i Sollefteå kommun ställer sig enhälligt bakom Röån, dess byalag och aktionsgruppen Rädda Röån, hon säger att orörda vatten ska så förbli i Sollefteå kommun, utbyggnad ska enbart ske i befintliga kraftverk. Under veckan har det dessutom varit möte med Byalgasforum tillsammans med Näsåkers och Ramsele, Näsåkers och Ramsele ställer sig helhjärtat bakom Röån i deras kamp mot utbyggnad av Röån.
Då det gäller Junsele Lokala Råds ställningstagande
(två har reserverat sig tills mera fakta i frågan finns) får vi avvakta med vidare kommentarer där tills de möts igen.
 
Ett mejl från Gunilla här under som rör moderaternas partigrupps ställningstagande i mötet i Sollefteå vecka 46...

------ Originalmeddelande - mejl -------

Från: Gunilla Tjernberg
Datum: 2007-11-20 13:58:52
Till: 'Kurt Ulander'
Ämne: SV: Ang ev. utbyggnad av Röån

Hej Kurt!

Som jag berättade för dej per telefon så tog jag upp Röånfrågan på Sollefteåmoderaternas månadsmöte den 12 nov. En enig styrelse stöder aktionsgruppen med motiveringen: Spara orörda vattendrag och bygg ut/förstärk befintliga kraftverk. Vindkraften ett alternativ?

Hälsningar

Gunilla T


Webbmaster refererar från dagens (071112) telefonsamtal med Gunilla Tjernberg, har via mejl och telefonkontakt med Lokala Rådet i Junsele berört frågan om oron som finns i Röån och hur de ställer sig i Rädda Röån frågan:

Refererar till samtalet med bl.a. Gunilla Tjernberg (m). Hon och fler låter meddela att stämningen och läget i Lokala Rådet i vattenkraftsprojektet i Röån är följande:

Principiellt finns det ett stöd för ett nej i gruppen men som brukligt är vill de ha mer svar på frågor kring kraftverksbolagens planer, Gunilla säger att det är ju inte rimligt att äventyra kanotleden i Röån och framtidssatsningar kring Betarsjön med ett reglerat vatten, dessutom finns det kunskap om en tjärn i ytterområdet av Betarsjön som är svårt förorenat, skulle Betarsjön regleras finns risk att detta vatten kommer ut i sjön och det vill väl ingen. Den ringa vinst som vattenkraftutbyggnaden skulle ge bör hellre göras i vindkraft. Förslaget att Sollefteå kommun i Ramsele gör en sådan satsning ligger mer rätt i tiden.

Under måndagskvällen föredrar Gunilla frågorna i moderaternas partigrupp i Sollefteå, vi väntar med spänning på utslaget därifrån.

Här är de frågeställningar som Gulsele hemsida ställt till Lokala Rådets förtroendevalda och företagarrepresentanten via ett mej:


------- Originalmeddelande - sänt i mejl -------
 
Från: Kurt Ulander
Datum: 2007-11-xx
Till:  De politiskt valda och företagarnas representant.
Dessa har fått frågorna i ett mejl: Tora Larsson (s) ordinarie, Gunilla Tjernberg (m) ordinarie, Inger Svanberg (fp) suppleant, Gunnel Persson (c) suppleant samt Åke Nilsson företagarna.
Ämne: Ang ev. utbyggnad av Röån

Hej

 
Du var väl med på Lokala Rådet, Junsele möte senast, (1.) där ni resonerade om hur ni i Lokala Rådet Junsele ska ställa er till en eventuell vattenkraft utbyggnad med Betarsjön som reservoar och Röån som utflöde.
2. Hur gick resonemanget i gruppen i denna för Junsele viktiga framtidsfråga?
3. Finns det någon viljeyttring i gruppen för miljö och framtid som skulle ha en direkt koppling till denna utbyggnad?
4. Var ligger Junseles framtid, i ett kortvarigt projekt som ger några årsarbeten men på sikt inga jobb alls, men en för alltid förstörd natur?
5. Bör inte naturen vara ett av Junseles största tillgångar?
6. Har ni läst vad dämning i små vattendrag har för negativa eller positiva effekter på människor och miljö i och kring detta vattens närområde.
7. Det finns kunskap från forskning om överledning av vatten som är negativ för miljön, vilket skulle bli fallet i Betarsjön. Hur ställer ni er till detta?
8. Är det sant att det lilla kraftverk som skulle skapas kan ersättas med två moderna vindsnurror, exempelvis uppe i Öfra (eller var som helst).
 
Jag ställer dessa frågor till dig med förhoppningen om ett svar, att du svarar som förtroendevald för Junsele sockens framtid, som representant för Junsele befolkning och att du utifrån det uppdraget ger mig och den ideella aktionsgrupp svar var du som person står i frågan (och ditt parti) och var Lokala Rådet Junsele står och hur de kommer att agera i frågan om Röåns bevarande framåt.
 
Vi som jobbar dag och natt för att rädda Röån och Betarsjön stränder från onaturlig påverkan kräver svar från alla beslutsfattare och grupper som är med och formar Junsele sockens framtid (för uppenbarligen är det personer och partier i periferin som styr över en å som stilla flyter genom en liten by till glädje och hopp för Sveriges miljö och framtid).
 
Hälsningar Kurt Ulander för Gulsele Byalag och Röåns Räddande och bevarande.

Finns inte sidomenyer? Gå till startsidan HÄR!