Tävling "Ångermanlands vackraste by" Vinnare är: Lidgatu

Juryns motivering:  "Lidgatu, beläget i niplandskapet på Ångermanälvens norra strand, är en av Ångermanlands bäst bevarade byar. Den karaktäristiska bygatan delar byn i två delar och flera gårdar har kvar den forna uppställningen av husen. Några är också utsmyckade av den berömde träsnidaren Zachri Pehrs som bodde i Lidgatu under början av 1800-talet. Byn är omgiven av ett vackert landskap och Lidgatu har på ett varligt sätt och med känsla för de historiska värdena införlivats i det moderna samhället. I Lidgatu har genom åren natur och kultur förenats."


Ur: http://nara.allehanda.se/nara.asp?tavling=1

Finns inte sidomenyer? Gå till startsidan HÄR!