Från: Gillis Gustafsson
Ämne:
Lennart Gulin

Efter ett långt liv har åter en gammal Gulselebo lämnat oss.
Lennart Gulin avled i dag, den 7 juni  under sitt 96:e levandsår.

 

Begravning sker den 26/6 kl. 13 i Mariakapellet.
Tänk på äldrecentret i Beersheva genom
en gåva via Filadelfias missionskonto
plusGiro 82702-2

 
 
 
 
 

Gulsele hemsida. Finns inte sidomenyer? Gå till startsidan HÄR!