Fr. www.telia.com/

n´ Hilmar (av Nicke Sjödin)

Jäg minns däg Hilmar
- nittanhundrefemtitri -
du va bas här i flytte på Lillsele.
Hadd väl nan ettöring mer än vi
i timmen.
Du mått ha vöre 65 år,
men knak å gen i bena
på storbrôt´n
neaför Biskopselbroen.

Då du va rektit ong
å i taga
for du över Storåern
- på bjudningsbala -
på två stocka
å hadd ballongcykeln frampå.

Men femtitri
sto du på två stocka
däri högvatt´n
å lannrensä.
Då stocka for åt vär sett håll
å du flôg åtabak
så hatt´n flôt
- komme du opp som en säl
hiti båt´n,
som vi - 50 år ônger -
ävles å rodde.

Du la klocka å lottsedel´n
- trôggheta din å förhoppninga -
på tôrk baki stammen
å rensä färdit.

Du la klocka å lottsedel´n
- trôggheta din å förhoppninga -
på tôrk baki stammen
å rensä färdit.

På meddasrast´n
- että´n kopp kaffe
borti svartburken omma ell´n -
somne du.

Men hôr tyst
vi än va,
nog vakne du på minut´n
då rast´n va slut.
"Dä blås kållt pojka", sa du,
"vi gett ut."

Du lät blåsvärä svära för pliktkänsla din, du

Hur mycke pengar spard du
åt flottningsföreninga
å åt bolaga!
Hadd dom nan gang
hört tälas om däg?

Om iver´n din?
Om ansvare?
Om lojaliteta?
Blåsväre feck vära bas.
Men de va du.

Feck du na för de?
Ett öre mer än vi.
I timmen.

Då vi komme himm
dit e baracken,
slog du nan tättmjålk
dit e emaljereskåla,
som stått te solvärmen
i vecketal
å vorte bra no grônn
tå mya å knort´n.

Först va du oppe
näste måra
å visste var brôta fanns
å va de va för stockjävel
som höll dom.

Först geck du
å sist komme du himm
å ett öre mer i timmen feck du.

Men för den ettöringen
feck du sitte på nättern
å klater vä penna
å skriv timma på lestern,
som skull skickes tell Föreninga,
som du tjentä,
å som tjentä på däg,
men sällan kännä däg.

Å lika gla va väl du
- la in en snus,
hôgg fast båtshäkan
där han skull hågges fast
å ga fan i herrkärra
ne på kontore.

------

Men nu du Hilmar...
Nu ha du väl hôgge fast häkan
te na cederträ
å hängt opp svarthatt´n
på nan gullkrok.
Keruba ha väl slege fast säg
te nan moring
å ärkeängeln börje vinka
vä vitflaggen
å håjje åt Storbas´n
där i speleka:

"Opp vä bommen å håll åt lann,
för nu kom en tillerlöpar."

De må väl int vära bäre spakvatt´n
på skifte du ha komme tell nu, Hilmar.

Lite smoagger vell du nog ha
sä du känn igen däg
då du dra opp båt´n.

Å gymm årern.

Ur "Byssfolke", 1981

Hör inslag från Sveriges Radio

Den folkkäre krönikören och författaren Nils-Erik ”Nicke” Sjödin har avlidit.

Samtal om Nicke Sjödin av Magnus Leijon.

Vi hör Nicke rimmar i rimstugan.

Inslag från Nicke i sin sista rimstuga

Så minns Sollefteåborna Nicke Sjödin
Sollefteåborna Göran Nenzén, Kurt Haglund, Veno Malmberg Birgitta Mårtensson och Ingvar Falkenberg minns Nicke Sjödin.


Läs Nickes dikterwww.poeter.se


Film: Nicke gör reklam för en såg...


Fr. http://gerdad.blogspot.com/

I förordet till sin bok "Gammelvärla" berättar Nicke Sjödin om ett besök han gjort hos sin gamla far. Jag tycker att en del av stycket kan få gälla för Nicke Sjödin själv:

...vi såt´n timme, vi såt tri
jäg hörlä hur han täla
om hur dä va å ä å bli
häri´n hänn gammelvärla
å sen då jäg gatt gå tell slut
sä saa´n då han fåljd mäg ut:

"Dä ä sä myttje som jäg sett,
sä myttjä som ä toket,
sä myttjä som ä bra å rätt
häll vreet vint å kroket
men ållt bli jämnt på nasenär
då domen börj´på å grassär´.

Jäg ä sä nöjd vä dä som va
fast aldri att jäg va nan,
na mer än nu vell jäg int´ha
- jäg tyss ha hatt mitt Kanaan
- å ficker finns int´ skô du tro
ti siste rocken som vi fo."

Dä hade vorte kväll å mört
då jäg gatt gå ifrån en
- jäg tänkte på va jäg hadd hört
å titte opp mot månen
- dä käntes bra å värnt å trôggt
- men ändå grint jäg nästan högt.


I kärlek och ödmjukhet

Röån i juni 1984

Nils E. Sjödin

Gulsele hemsida. Finns inte sidomenyer? Gå till startsidan HÄR!