ÅFF Fiskeråd bildat - www.angermanalven.se  | Ångermanälven var före industrialiseringens exploateringar en av eller rent av Sveriges laxrikaste älvar. I de stora sjöarna nedom lågfjällsranden huserade massor av storvuxen öring. Innan sjöarna omvandlades till vattenmagasin myllrade det av stensimpor och bergsimpor under strändernas stenar. Simporna utgjorde en viktig näringskälla för dessa storöringar vid övergången från botteninsekter till sikungar. Målet för Fiskerådet kan enklast uttryckas som att återskapa miljöerna som framkallade dessa värdefulla fiskbestånd. Tre teman uttrycker vår målsättning. | VILDLAXENS ÅTERKOMST | STORÖRINGEN ÅTERVÄNDER | Som bieffekter kommer vandringsvägar att åter öppnas för ålen och nättingen samt lekplatserna för Stensimpor och Bergsimpor att restaureras. Besök sidan www.angermanalven.se


Debatt om laxens vandringsvägar! Vi jobbar för att det ska skapas omlöp i vatten som vattenkraftsbolagen förstört genom byggande av kraftverk i bl.a. Ångermanälven! Vi anser att av de enorma vinster som kraftverksbolagen gör ska det av dessa avsättas medel så att lax naturligt kan vandra i de Svenska älvarna igen! Kraftverksbolagen ska följa de riktlinjer EU dragit upp så att vandringsvägar för lax blir möjlig! Besök Gulsele community och debattera! Bli ett FAN av sidan Lax i Älven på Facebook!

Se animerad film från Fiske Journalen varför den vilda laxen måste bevaras:
Skriv på uppropet, namninsamlingen för laxtrappor/omlöp!


Läs Broschyr! Rädda den vilda Laxen, Fiskejournalen kräver följande:
ü Bygg in laxodlingarna så att de skiljs av från naturen, för att stoppa rymningarna, lus, sjukdomsspridning och andra miljöeffekter.
ü Stoppa allt havsfiske på vildlax! Tillåt endast ett kontrollerat och kvoterat sportfiske i älvar.
ü Skydda laxens uppväxtmiljöer i älvar och åar mot vattenkraft och annan exploatering.
ü Bevara kalkningen i försurningskänsliga västkustälvar.

Detta kan du bidra med:
ü Bojkotta havsodlad lax. Tala med din lokala handlare och dina vänner om effekten på miljön.
ü Stöd KRAV-certifieringen inom fiskodlingsindustrin. Kräv att din lokale handlare säljer KRAV-certifierad lax.
ü Återutsätt fångad vildlax i sårbara bestånd och stöd begränsningar i fisket.
ü Stöd organisationer som värnar om vildlaxens bevarande, exempelvis NJFF (Norges Jeger- og Fiskerforbund), Sportfiskarna och North Atlantic Salmon Fund.
ü Skriv till norska statsministern Jens Stoltenberg och kräv att norska laxodlingsindustrin stoppar sitt utrotningskrig mot vildlaxen.

Mejla ministern!
ü På vår sajt fiskejournalen.se under avdelningen ”Engagera dig” kan du enkelt skicka ett mejl till Norges stadsminister. Där hittar du även mer information och filmklipp.

Tomten och hans undanflykter i sitt uppdrag, läs debatt i Fiskejornalen om fiskvägar i reglerade vatten!

Följ Christer Borg i argumenten för Åtgärdsplan och förslag till omlöp/fisktrappor!

OBS! Skriv på namnlistan på Internet NU! Viktig information! Debatt som förs/förts! Stödsidor Samla namnunderskrifter på manuella listor, bilda opinion, lägga ut listor för underskrifter!

Vi sätter ord på varför laxen ska ha vandringsvägar genom vår namninsamling! Så här säger mr. 500, Jonas Nordigårds från Malung - Det är dags att vattenkraftsbolagen tar sitt ansvar och att man inser att vattenkraft inte är ett grönt alternativ!

Nu drygt 500 personer på uppropet för laxtrappor/omlöp! Teckna dig även du! VIKTIGT! Mejla dina vänner så också de deltar i arbetet med att få lax uppför älven, detta jobb är viktigt! Så fort det sänds ett mejl så genereras fler påskrifter, så snälla hjälp till! Se förslag på text här!

Vattenkraften i stor offensiv Läs artikel med Lennart Norström Nu tycks tiden vara inne för en ny strid mellan vattenkraften och natur- och fiskevård Från Eds fiskevårdsområde.

Mycket glädjande! Sollefteå kommun går med i ett pilotprojekt som ska utreda möjligheterna att återigen ge fisken möjlighet att vandra västerut, då blir det åter igen fritt för laxen att nå vattnen vid fjällen? Micke Strömberg från Vilhelmina Model Forest ser att lekplatserna nu är möjliga att återskapa samt att bygga vandringsvägar i nedre delen av älven tror jag är möjligt, han har tillsammans med Vilhelmina kommun genomfört en positiv studie tillsammans med representanter från Vattenmyndigheten, Fiskeriverket, Naturskyddsföreningen med flera.

Följ Sollefteå kommuns beslutsväg från förslag i kommunfullmäktige till beslut i samhällsbyggnadsnämnden att utreda och finna underlag för byggande av laxtrappor i kommunens reglerade älvar! Beslutsvägen dokumenterad i kommunen med följande dateringar 09023 - 090622 - 100224.

Läs om ett beslut fattat för femtio år sedan som totalt förändrade historien för byn Hällby, läs artikel från Västernorrlands Allehanda från 1960! och forts. av artikeln i VA på sid. 4 Vill du att detta ska kompenseras genom byggande av vandringsväg för lax? Skriv då på namninsamlingen!

Hur gick det för Hällby, byn som lades under vatten! Läs artikel 40 år efter bygget av kraftverket!

Gör ett mässbesök i vår, en sker i Stockholm och en i Sundsvall, dessa är Vildmarksmässan 11-14 mars och Sportfiskemässan 7-9 maj där träffar du Älvräddarnas Samorganisation med Christer Borg som föredragshållare!

Här kan du se ett bildspel från Vildmarksmässan! Med som representanter på utställningen/mässan var Christer Borg och Jonny från Röån, dess två ser du på några av bilderna när de jobbande vid Älvräddarnas monter.

- Läs artikel och debatt om vattenkraftverkens stora investeringar i sina kraftverk längs Ångermanälven, där går även debattens vågor höga om återskapande av vandringsvägar för lax! Debatten sker i Tidningen Ångermanland!

E.ON visar nu ett visst mått av miljöansvar och engagemang i Halland. De avsätter pengar för räddande av ålens vandringsvägar! Riktigt bra gjort! Inslaget från SVT:s Västnytt som sändes den 1 februari 2010 är nu borttaget, tiden för inslaget har löpt ut! Frågan är nu, när kommer kraftverksföretagen att göra detsamma för lax i våra reglerade älvar! Tack Göran Hahne för tipset!

Läs Thorsten Laxviks fakta om vad en namninsamling kan åstadkomma!

Har nu E.ON tömt hela sitt intellektuella "magasin"? Det ser så ut på vår debattsida för återförande av naturlig lax i älven! ...tydligen anser de att de kan avsluta debatten med oss/Christer Borg med en enkelrad!

Följ debatten mellan oss (Christer Borg) och E.ON Läs skriftväxlingen här! Skriv på uppropet, namninsamlingen för laxtrappor/omlöp som pågår för fullt! Känner du för att jaga NAMN VIA MANUELLA LISTOR? Gör då det via länken i den understrukna texten!

Gulsele hemsida. Finns inte sidomenyer? Gå till startsidan HÄR!